Menu Sluiten

Coach voor alle professionele toepassingen v.h. Belbin Teamrol-model.

De behoefte aan een goed functionerend team heeft ertoe geleid dat in de jaren tachtig van de vorige eeuw Dr. Meredith Belbin het boek Management Teams – Why they succeed or fail uitbracht. Dit boek bevatte de bevindingen van jaren lang onderzoek naar de bijdragen van de individuele teamleden binnen teams. 

onderzoek

Door jaren lang onderzoek te doen met een team van onderzoekers, waarbij rollenspellen gespeeld werden, bleek Belbin in staat aan het begin van een rollenspel voorspellingen te kunnen doen over de interactie en het gedrag van de deelnemers. 

Hieruit ontwikkelde hij uiteindelijk zijn teamrolmanagement.

Dit model is gebaseerd op de volgende drie uitgangspunten:

1. Ieder lid van een team kan op drie manieren een bijdrage geven aan het team. Het bereiken van de doelstellingen is hiervan afhankelijk:

  • Op basis van de professionele rol, waarbij de deskundigheid op een bepaald vakgebied naar voren komt
  • Op basis van de organisatorische rol, waarbij de plek in de organisatie bepalend is. De taken en verantwoordelijkheden ten opzichte van andere spelen hierbij dus een bepalende rol
  • Op basis van hun persoonlijkheid, de teamrol (natuurlijke rol). De rol die door Belbin wordt weergegeven aan de hand van de kenmerkende manier waarop iemand zich gedraagt, hoe deze omgaat met andere, welke bijdrage deze levert.

2. Elk team heeft behoefte aan een optimaal evenwicht tussen de teamrollen, een goede verdeling van de organisatorische rollen. Het is van groot belang dat bij het samenstellen van het team aandacht wordt geschonken aan de aanvulling die teamleden hebben met hun teamrollen. Verder is het goed zich te realiseren dat naast sterke punten ieder teamlid ook toelaatbare zwakheden bezit. Door goed inzicht te krijgen hierin doen de zwakheden geen afbreuk aan het team, ze kunnen worden opgevangen door de sterke punten.

3. Ieder teamlid heeft als persoon twee tot drie teamrollen die van nature goed bij hem passen. Belbin geeft aan dat het zaak is dat mensen zich hun natuurlijke rollen bewust worden. Wanneer dit het geval is kunnen ze deze ontwikkelen waardoor ze productief toepasbaar zijn in samenwerking met anderen.

opbouw teamrol

Een teamrol staat voor een karakteristiek temperament, een manier van informatie verwerken en een strategie van probleemaanpak. De opbouw van een teamrol bestaat uit 

  • Persoonlijkheidskenmerken
  • Mentale vaardigheden
  • Persoonlijke overtuigingen

En wordt gedurende de tijd verder gevormd door de sociale omgeving, terwijl levenservaring en zelfinzicht en -ontwikkeling ook van invloed zijn.