Profileer je eerlijker met deze methode

“Jezelf eerlijk profileren; je bent in staat dat te verwoorden wat je innerlijke overtuiging en kracht waarbij jij je prettig voelt.”

Vanuit mijn natuurlijk sterkste rol ben ik een uitvoerder en kan ik mijn taken goed organiseren.

Ik zie welke taken noodzakelijk zijn en voer deze ook liefst meteen uit, ook wanneer het vervelende taken zijn.

Hieruit blijkt mijn plichtgetrouw gedrag, maar ook zeker mijn zelfdiscipline. Het bedrijf kan op mij rekenen.

Planning en voorbereiding zijn mijn sterke kanten. Ik ben praktisch ingesteld, maar weet ook dat ik soms rechtlijnig kan reageren op veranderingen. Hiervoor heb ik wat meer tijd nodig, maar als ik er eenmaal voor ga, dan pak ik het meteen aan en op. Hier komt mijn rol als vormer sterk naar voren.

Deze actierol kan ik aanvullen met mijn managementrol in de zin van vormer. Daarmee versterk ik mijn actierol doordat ik ook niet terug schrik om richting te geven en actie te genereren.  Tijdsdruk is voor mij geen issue, ik werk hard door om het doel te bereiken.

Ik ben stabiel en beheerst omdat ik een hands-on mentaliteit bezit. Daar voel ik mij ook het meest prettig bij. Soms is dit ook mijn valkuil; ik kan te snel van start gaan.

 

Stel je voor, je kunt dit vertellen over jezelf. Hoe zou het zijn wanneer je dit kunt aangeven bij een sollicitatiegesprek op de vraag: Vertel eens, wat voor persoon is Ruud, wat mag ik van je verwachten?sollicitatiegesprek

Ik denk dat je indruk maakt met de gerichte zelfkennis die je kunt vertellen over jezelf, je gedrag, je werkethiek, drijfveren en wat al niet meer.

Maar weet je wat nog beter is? Het is de waarheid, jij weet dat je zo bent, want dat is van tevoren uitgebreid aan bod geweest. Je hebt zelf ervaren dat alles wat je hier op een doeltreffende manier blootgeeft van jezelf ook echt van jezelf is.

Tijdens je workshop: “welke werkgever past bij jou” komt dit aspect uitgebreid aan bod. Je gaat ervaren welk gedrag jij vertoont en leert hiermee om te gaan, je weet tevens welke haakjes er zijn en omdat je ze kent en durft uit te spreken, kun jij en je omgeving ermee omgaan, er eventueel rekening mee houden.

Realiseer je dat je na deze workshop is staat bent om met onderbouwing aan te geven wat je nieuwe werkgever werkelijk aan je heeft. Je gaat geen smoesjes vertellen om de baan te krijgen, maar je werkelijke waarde.

Hiermee kun je, net als je toekomstige werkgever, een beter onderbouwde beslissing nemen of jij past in de voorgestelde functie.

Om snel resultaat te bereiken, geef ik deze workshop in groepen met vier personen, waardoor het tevens betaalbaar blijft.

KLIK

op onderstaande knop als je wilt deelnemen aan deze workshop

WELKE WERKGEVER PAST BIJ MIJ

(is er nog iets niet duidelijk of heb je andere vragen kun je via dit formulier je vragen stellen.)

Locatie

Intake: Mgr. Buckxstraat 8, 6134AP Sittard

Groepssessie: Mgr. Buckstraat 8, 6134AP Sittard

Programma

Individuele intake volgens afspraak: Diepte-interview met testen.

Groepssessie 9:00 uur-12:00 uur :    Bespreking intakegesprek & Persoonlijkheidskenmerken, authenticiteit, uniciteit en waarde propositie.

Welke werkgever past bij jou? Rollenspelen en observatie. Feedback en suggesties. Opzetten van je unieke tekst en pitch.

Kosten

€ 199,- voor de volledige workshop, per persoon, met reddingsboei*

 RUUD

Welke werkgever past bij mij?

In deze workshop staat de werkzoekende centraal.schrijven

Wat beweegt hem. Waar wordt hij gelukkiger van. Welke drijfveren heeft hij. Kent hij zijn talenten en weet hij welke sterke punten hij overtuigd kan aanreiken tijdens zijn presentatie bij de werkgever. De werkgever die bij hem past.

Het doel is dat de werkzoekende de bekende sollicitatievraag :”vertel mij eens, waarom moet ik jou kiezen voor het invullen van deze vacature?” uitgebreid, enthousiast, eerlijk en vanuit zijn innerlijke overtuiging kan vertellen. Kortom een compleet verhaal, waarbij de kandidaat zich kan presenteren. Een ander moment voor profilering is dat een sollicitatie gesprek over het algemeen eindigt met de vraag of er nog vragen zijn,  en/of de sollicitant nog iets toe te voegen heeft.

Prijs per persoon: €199,-

 

AANMELDEN

 

Inhoud workshop

Aan de hand van een diepte interview maak ik een compleet fiche van de persoon. Het diepte-interview is opgebouwd uit drie elementen. Cultuurbeleving, talenten en drijfveren.

De bevindingen worden in een fiche samengevat. Dit wordt besproken en er wordt een presentatie voorstel aangedragen.

Hierna kan eventueel ook nog extra geoefend worden  in het presenteren. Dit hoeft niet individueel te zijn.

Deze workshop vindt plaats in twee delen, na afspraak.

Deel 1 betreft het individuele intakegesprek met diepte interview met testen)

Deel 2 betreft een groepssessie met maximaal 4 personen waarin het intakegesprek wordt besproken en je geholpen wordt met het opzetten van je unieke tekst en pitch. Deze oefenen we met feedback, rollenspelen en observatie.

AANMELDEN

RUUD

 

 

Linda de Sévrèn Jacquet

Gisteren de workshop “Welke werkgever past bij mij” afgerond met Raymond Knapen. Ik ben zeer onder de indruk over de manier hoe Ruud op een leuke ontspannen manier de workshop geeft. Door deze workshop te volgen krijg je een beeld van je natuurlijke rollenpatroon (Belbin). Het spiekboekje zal zeker van pas komen bij mijn volgende sollicitatiegesprek. Het kan als ondersteuning dienen het gesprek nog beter te laten verlopen

Hoe haal je het beste uit je mensen?

het beste uit je mensen halen“Ik wil het beste uit mijn mensen halen”, vertrouwde mij laatst een DGA (Directeur Groot Aandeelhouder) toe. Hierop vroeg ik hem: ‘Welke inspanning doe je dan hiervoor?’ Hij keek mij aan alsof hij mij een oorvijg wilde geven.

‘Wat, hoezo, wat moet ik dan doen? Ze mogen blij zijn dat ze werk hebben!  Ondankbaar volk, zeker ook nog lid van een vakbond! Werken moeten ze verdikkeme, hun salaris moet eerst verdiend worden voordat het betaald wordt. Wat denk jij wel niet dat het kost, personeel?’

Waarop ik antwoordde`: ‘grofweg ruim drie keer zoveel van wat je medewerker op zijn bankboekje ontvangt.’

De DGA bekeek me een beetje ongelooflijk aan. ‘Nou, zoveel is het nu ook weer niet hoor.’ Waarna ik hem meteen in de rede viel en zei, ‘En dat vertelt je boekhouder je zeker?

Hij zal je wel vertellen dat je belastingen, sociale lasten en een pittige pensioenpremie moet betalen over het salaris? Misschien zegt hij je ook nog dat je medewerker een mooie auto van de zaak heeft waarvan je de leasekosten maandelijks voldoet?’ vervolgde ik mijn verhaal.

Maar waar deze uitstekende boekhouder zeker niet direct aan denkt zijn de ‘huisvestingskosten’, zijn bureau, zijn computer, parkeerplek, kantine, schoonmaak, energie, telefoonkosten, koffie, melk & suiker, koekje erbij, en …

… natuurlijk de investering om je medewerker op gang te krijgen,

  • zijn inwerkperiode.

  • zijn cursussen,

  • workshops,

  • vergaderingen met projectgroepen,

Deze aspecten kosten tijd en daarmee de onderneming geld. Dit mag je niet vergeten wanneer je de totale kosten van je medewerkers benoemd. Maar zelfs dan ben je er nog niet. Er zijn nog meer aspecten die de kosten van personeel onnodig verhogen.

Is er wel voldoende gedacht aan de mogelijkheden om de medewerkers zo efficiënt en effectief mogelijk in te zetten? Ofwel wat kunnen de medewerkers werkelijk? En wat willen ze daadwerkelijk, wat verwachten ze van de organisatie? Niet wat je als DGA denkt te weten, maar wat je medewerkers werkelijk drijft om iedere ochtend te verschijnen op de werkplek.

Wat is hun ‘individuele drive’? Stel je voor dat je dit van al je medewerkers zou weten. Hoe makkelijk zou het dan zijn om de organisatie zo te organiseren dat er zo veel mogelijk voldaan wordt aan hun verwachtingen.

Utopie? Een te zachte kant van het management? Mijn ervaring leert dat dit zeker niet het geval is. Medewerkers die krijgen wat ze verwachten én waarbij de persoonlijke talenten zo veel mogelijk ingezet kunnen worden, werken harder zonder dit als extra werkdruk te ervaren.

Ga maar na bij jezelf: hoe makkelijk vergeet je de tijd wanneer je dat mag doen waar je goed in bent én wat je graag doet. Het kost geen energie, het geeft je energie.

Maar nu; hoe kun je deze energieboost verwezenlijken binnen de organisatie en bij je medewerkers?

Daarover geef ik binnenkort een webinar, wil je daar je plekje al vast reserveren?

WEBINAR 

 

Maak je liever een afspraak voor een inventarisatie-gesprek? Dat kan ook.

MAAK EEN AFSPRAAK 

 

Blijf in ieder geval niet lopen met de vraag:

“Hoe jij het beste uit je mensen kunt halen?”

RUUD

 

team in balans

HOE KRIJG JIJ JE TEAM EN DE CULTUUR WEL IN BALANS?

Het in balans krijgen van je team en de cultuur binnen je bedrijf is natuurlijk een lang gekoesterde wens van iedere manager. Deze werkt uiteraard graag met een groep goed gemotiveerde en bevlogen medewerkers. Een team waarmee je energiek alle uitdagingen van je bedrijf aankunt. Medewerkers die zich lekker voelen binnen de organisatie. De cultuur is geen issue, deze klopt gewoon.

team in balansDaarvoor heb je ten eerste een gezonde organisatiecultuur nodig. En die krijg je niet zomaar. Net als in een relatie, moet je daar dagdagelijks aan werken. Net als in een relatie moet je weten wat de ander verwacht, je moet afstemmen en rekening houden met elkaar. En dat moet je blijven doen, anders is er het gevaar dat je uit elkaar groeit.

Binnen een team is het zelfs nog een grotere uitdaging. Je hebt in deze relatie heel wat meer partners. Goede afspraken maken én er steeds consequent naar handelen. Daarmee leg je een gezonde en stevige basis. Luisteren naar je teamleden, onderling overleggen en duidelijk communiceren wat jij wenst. Maar ook kraakhelder communiceren over hoe jij denkt met betrekking tot de wensen van je team. Zijn ze te realiseren, is het wenselijk? Geef altijd aan wat je gaat doen en geef ook aan waarom.

Nulmeting, hoe is het nu?

Een goede start hierbij is, net als zo vaak, een ‘nulmeting’. Ofwel een duidelijke registratie waar je nu staat met je team in relatie tot de ‘organisatiecultuur’. Wil je dat deze nulmeting ook het startschot is van een team gerichte en team gedragen organisatiecultuur? Dan bied ik je aan deze nulmeting voor je uit te voeren. Omdat ik geen partij ben lukt het mij efficiënter en effectiever de ware wensen boven water te krijgen. Er ontstaat een beter beeld van de wensen die je medewerkers hebben met betrekking tot de waarden, normen en basisveronderstellingen van de onderneming.

Hiermee heb je dan ook een scala aan bouwstenen waarmee je de kernwaarden kunt omschrijven. Kernwaarden zijn van belang voor de identiteit van de organisatie, ze bepalen bovendien de houding en het gedrag van de medewerkers. Daarom is het goed om deze waarden met zoveel mogelijk draagvlak te definiëren. Dit is de eerste stap na de nulmeting.

De volgende stap

Een stap hierna is het in kaart brengen van de talenten en drijfveren van iedereen om van daaruit een optimaal team te formeren. Een team waarbij men onderling goed weet wat als team te realiseren is. En daar ook voor gaat. Maar ook een team wat haar beperkingen kent en weet wat nodig is om dit adequaat aan te pakken.

Door iedereen in zijn absoluut natuurlijke sterkte te laten functioneren, wordt werk plots een stuk plezieriger. Werkplezier als basis voor bevlogenheid zodat er volop energie kan stromen naar die dingen die nodig zijn om de organisatie optimaal te laten functioneren.

Het traject

Een traject waarbij vanaf het begin een extra inspanning wordt gevraagd door het hele team, maar waarbij ook het hele team vanaf het begin volledig betrokken is. Een traject wat al snel na de nulmeting onderdeel wordt van de dagelijkse werkzaamheden. Behoudens de extra Individuele en groeps- voortgangsgesprekken.

Ondertussen bewaak ik zeker dat met behulp van deze acties andere doelen, burn-outs vermijden en zo vroeg mogelijk aanpakken met het team, niet uit het oog worden verloren.

Ieder team is anders, iedere onderneming is uniek. Vandaar ook dat er een maatwerk aanpak nodig is. Ik ga graag een gesprek met je aan om te zien waar de kansen binnen je organisatie of team liggen.

MEER INFORMATIE

RUUD