Profileer je eerlijker met deze methode

“Jezelf eerlijk profileren; je bent in staat dat te verwoorden wat je innerlijke overtuiging en kracht waarbij jij je prettig voelt.”

Vanuit mijn natuurlijk sterkste rol ben ik een uitvoerder en kan ik mijn taken goed organiseren.

Ik zie welke taken noodzakelijk zijn en voer deze ook liefst meteen uit, ook wanneer het vervelende taken zijn.

Hieruit blijkt mijn plichtgetrouw gedrag, maar ook zeker mijn zelfdiscipline. Het bedrijf kan op mij rekenen.

Planning en voorbereiding zijn mijn sterke kanten. Ik ben praktisch ingesteld, maar weet ook dat ik soms rechtlijnig kan reageren op veranderingen. Hiervoor heb ik wat meer tijd nodig, maar als ik er eenmaal voor ga, dan pak ik het meteen aan en op. Hier komt mijn rol als vormer sterk naar voren.

Deze actierol kan ik aanvullen met mijn managementrol in de zin van vormer. Daarmee versterk ik mijn actierol doordat ik ook niet terug schrik om richting te geven en actie te genereren.  Tijdsdruk is voor mij geen issue, ik werk hard door om het doel te bereiken.

Ik ben stabiel en beheerst omdat ik een hands-on mentaliteit bezit. Daar voel ik mij ook het meest prettig bij. Soms is dit ook mijn valkuil; ik kan te snel van start gaan.

 

Stel je voor, je kunt dit vertellen over jezelf. Hoe zou het zijn wanneer je dit kunt aangeven bij een sollicitatiegesprek op de vraag: Vertel eens, wat voor persoon is Ruud, wat mag ik van je verwachten?sollicitatiegesprek

Ik denk dat je indruk maakt met de gerichte zelfkennis die je kunt vertellen over jezelf, je gedrag, je werkethiek, drijfveren en wat al niet meer.

Maar weet je wat nog beter is? Het is de waarheid, jij weet dat je zo bent, want dat is van tevoren uitgebreid aan bod geweest. Je hebt zelf ervaren dat alles wat je hier op een doeltreffende manier blootgeeft van jezelf ook echt van jezelf is.

Tijdens je workshop: “welke werkgever past bij jou” komt dit aspect uitgebreid aan bod. Je gaat ervaren welk gedrag jij vertoont en leert hiermee om te gaan, je weet tevens welke haakjes er zijn en omdat je ze kent en durft uit te spreken, kun jij en je omgeving ermee omgaan, er eventueel rekening mee houden.

Realiseer je dat je na deze workshop is staat bent om met onderbouwing aan te geven wat je nieuwe werkgever werkelijk aan je heeft. Je gaat geen smoesjes vertellen om de baan te krijgen, maar je werkelijke waarde.

Hiermee kun je, net als je toekomstige werkgever, een beter onderbouwde beslissing nemen of jij past in de voorgestelde functie.

Om snel resultaat te bereiken, geef ik deze workshop in groepen met vier personen, waardoor het tevens betaalbaar blijft.

KLIK

op onderstaande knop als je wilt deelnemen aan deze workshop

WELKE WERKGEVER PAST BIJ MIJ

(is er nog iets niet duidelijk of heb je andere vragen kun je via dit formulier je vragen stellen.)

Locatie

Intake: Mgr. Buckxstraat 8, 6134AP Sittard

Groepssessie: Mgr. Buckstraat 8, 6134AP Sittard

Programma

Individuele intake volgens afspraak: Diepte-interview met testen.

Groepssessie 9:00 uur-12:00 uur :    Bespreking intakegesprek & Persoonlijkheidskenmerken, authenticiteit, uniciteit en waarde propositie.

Welke werkgever past bij jou? Rollenspelen en observatie. Feedback en suggesties. Opzetten van je unieke tekst en pitch.

Kosten

€ 199,- voor de volledige workshop, per persoon, met reddingsboei*

 RUUD

Welke werkgever past bij mij?

In deze workshop staat de werkzoekende centraal.schrijven

Wat beweegt hem. Waar wordt hij gelukkiger van. Welke drijfveren heeft hij. Kent hij zijn talenten en weet hij welke sterke punten hij overtuigd kan aanreiken tijdens zijn presentatie bij de werkgever. De werkgever die bij hem past.

Het doel is dat de werkzoekende de bekende sollicitatievraag :”vertel mij eens, waarom moet ik jou kiezen voor het invullen van deze vacature?” uitgebreid, enthousiast, eerlijk en vanuit zijn innerlijke overtuiging kan vertellen. Kortom een compleet verhaal, waarbij de kandidaat zich kan presenteren. Een ander moment voor profilering is dat een sollicitatie gesprek over het algemeen eindigt met de vraag of er nog vragen zijn,  en/of de sollicitant nog iets toe te voegen heeft.

Prijs per persoon: €199,-

 

AANMELDEN

 

Inhoud workshop

Aan de hand van een diepte interview maak ik een compleet fiche van de persoon. Het diepte-interview is opgebouwd uit drie elementen. Cultuurbeleving, talenten en drijfveren.

De bevindingen worden in een fiche samengevat. Dit wordt besproken en er wordt een presentatie voorstel aangedragen.

Hierna kan eventueel ook nog extra geoefend worden  in het presenteren. Dit hoeft niet individueel te zijn.

Deze workshop vindt plaats in twee delen, na afspraak.

Deel 1 betreft het individuele intakegesprek met diepte interview met testen)

Deel 2 betreft een groepssessie met maximaal 4 personen waarin het intakegesprek wordt besproken en je geholpen wordt met het opzetten van je unieke tekst en pitch. Deze oefenen we met feedback, rollenspelen en observatie.

AANMELDEN

RUUD

 

 

Linda de Sévrèn Jacquet

Gisteren de workshop “Welke werkgever past bij mij” afgerond met Raymond Knapen. Ik ben zeer onder de indruk over de manier hoe Ruud op een leuke ontspannen manier de workshop geeft. Door deze workshop te volgen krijg je een beeld van je natuurlijke rollenpatroon (Belbin). Het spiekboekje zal zeker van pas komen bij mijn volgende sollicitatiegesprek. Het kan als ondersteuning dienen het gesprek nog beter te laten verlopen

Hoe krijg je een helder beeld van je team?

succesvol teamEen helder beeld van je team? Je zult misschien heel makkelijk zeggen dat je dat reeds hebt. Maar is dat wel echt zo? Kun jij aangeven wat de talenten van ieder team lid zijn? De werkelijke talenten wel te verstaan. Niet de acties en klussen die je bepaalde leden van je team laat uitvoeren. Nee, de werkelijke talenten waar ieder individueel team lid in uitblinkt.

Wanneer je dit weet, dan durf ik hier te beweren dat je onderdeel van een geolied en succesvol team kunt zijn. Is dat niet het geval, dan mis je veel belangrijke kennis waarmee je dit zou kunnen bereiken. Daarnaast is er een risico dat de teamleden niet echt tevreden zijn en vaker, bijvoorbeeld, denken aan vertrekken. Of beheerst dit op een bepaalde manier het gedrag waardoor de sfeer grimmiger wordt binnen je team.

Wie weet ontdek je ook dat het steeds moeilijker wordt om de juiste dingen gedaan te krijgen en haken teamleden af, zodra het richting vijf uur gaat. Wellicht merk je ook dat er groepjes ontstaan die vaker dan echt noodzakelijk een lolletje trappen waardoor er werk blijft liggen.

Je hebt steeds meer het idee dat er minder geluisterd wordt, waarbij je team meer en meer haar eigen gang gaat zonder nog de gewenste bedrijfsdoelstellingen in het oog te houden: geen goede ontwikkeling.

Wat doe je eraan? Ga je het team strenger controleren? Aanspreken op het gedrag wanneer ze niet of te weinig met het werk bezig zijn? Of bedenk je een manier waarmee je meer taken gaat geven aan de lastposten in de hoop dat ze daarmee minder uren verbrassen? Zeg het maar, er zijn ongetwijfeld nog wel meer milde straffen te verzinnen die al dan niet succesvol lijken.

“Je zou ook kunnen overwegen om eerst een stap op de plaats te maken en terug te gaan naar de basis; het individu, de persoon, ieder teamlid dus.”

  • Wat beweegt iedereen,

  • waar liggen de individuele interesses,

  • welke talenten bezit iemand,

  • hoe kom je achter de drijfveren van ieder apart.

Door dit goed en efficiënt in kaart te brengen kom je een belangrijke stap in de richting. Je bent dan in staat om te kijken welke acties je het beste door wie kunt laten uitvoeren en daarnaast weet je ook welke acties en capaciteiten je team bezit. Een mooi gegeven wanneer je in de toekomstplannen maakt.

Kortom een helder beeld vormen van je team. Dat streef ik na wanneer ik een ONE TEaM traject start binnen je team. Daarmee heb je niet alleen dat gewenste heldere beeld van je team, maar help ik je ook verder met betrekking tot de ontwikkeling van je teamleden. Waar en hoe kun je zorgen dat je teamleden zich prettig voelen en zich met goede resultaten kunnen verder ontwikkelen, waarbij er een betere sfeer en meer werkplezier ontstaat.

Binnenkort geef ik een webinar over de weg naar een helder team, het ONE TEaM traject en meer team wetenswaardigheden. Schrijf je alvast in, dan hou ik je op de hoogte.

 

WEBINAR

 

RUUD

Hoe krijg je het team leidend?

Hoe krijg je het team leidend? Welke resultaten moeten worden gehaald? Hoe verloopt de samenwerking? Door vooraf deze antwoorden te verzamelen voorkom je dat de sfeer omslaat in wantrouwen, want daarmee leg je onbedoeld een foute basis.

Een team (verwant aan het Nederlandse woord toom, een groep gezamenlijk werkende dieren) of ploeg, is een (klein) aantal mensen (een groep), dat bij elkaar is gebracht, om één gemeenschappelijk doel te bereiken en het in grote lijnen eens is over de weg naar dit doel.

Een definitie waarmee goed te leven valt, maar waar schort het dan toch soms aan binnen het team?

loyaal team

Er staat een aanname die wellicht niet helemaal klopt en een vaagheid die voor teamleden anders uitgelegd kan worden.

De aanname dat er één gemeenschappelijk doel is, geeft in de praktijk meermaals reden tot minder teamgeest dan je op het eerste oog zou verwachten. Het gemeenschappelijke doel is dan niet bekend of helder. Daardoor is in dat geval het vormen van een optimaal team praktisch onmogelijk.

In het meest extreme geval bestaat er geen gezond fundament voor een evenwichtige rolverdeling binnen het team waardoor macht de organisatie bepaalt. De baas heerst en regeert, de medewerkers hebben geen invloed. Take it or leave it, een uitspraak die je dan vaker hoort en zo ook wordt toegepast.

Gelukkig voldoen niet veel ondernemingen aan bovenstaande beschrijving. Het gaat  er een heel stuk evenwichtiger aan toe. Maar dat neemt niet weg dat er voldoende ruimte is voor verbetering van de fundamenten die nodig zijn om het team te optimaliseren.

Maar hoe pak je dat aan? Eerst wil je natuurlijk weten wat de huidige status is. Ofwel, je bent benieuwd naar de beleving van je team. Hoe ervaren je mensen het gemeenschappelijke doel van de organisatie. Welke verwachtingen leven er, welke perspectieven zien ze en hoe denken zij zich daarvoor in te kunnen zetten.

Wanneer daarover een beeld bestaat, ontstaat de vraag in hoeverre je dit wenst aan te passen. Alles naar je eigen hand zetten als ondernemer is misschien niet het meest verstandige. Het kan bijvoorbeeld dat je team een gezamenlijk idee heeft over bepaalde aspecten die niet meteen stroken met jouw eigen idee.

Kortom, er is hopelijk heel wat werk te verwachten uit deze exercitie. Werk dat je kunt verzetten met het hele team, je staat er vanaf nu zeker niet meer alleen voor.

Weet je overigens wat zo mooi is aan het in kaart brengen van de huidige situatie? De vaagheid met betrekking tot het in grote lijnen eens zijn over de weg naar het gemeenschappelijke doel heb je dan ook meteen in kaart gebracht.

In het volgende blog ga ik verder in op dit begrip en de mogelijkheden die je kunt toepassen om je team helder in beeld te krijgen.

Maar voor het zover is kun je alvast inschrijven voor het webinar wat ik ga geven over deze materie.

 

 

WEBINAR

RUUD